Okültizm Nedir
Okültizm Nedir

Okültizm Nedir ?

Okültizm, gizli veya gizemli bilgiye odaklanan, spiritüel, mistik ve ezoterik bir öğreti sistemidir. Latince “occultus” kelimesinden türetilen “okültizm” terimi, “gizli” veya “örtülü” anlamına gelir. Okültizm, fiziksel dünyanın ötesinde var olduğuna inanılan ruhsal gerçeklikleri anlamaya çalışır ve evrenin daha derin ve gizli yönlerine odaklanır.

Okültizm, bir dizi geleneksel ezoterik öğretiyi ve pratikleri içerir ve birçok farklı alanı kapsayabilir. Okültistler, doğaüstü olayları, sihir ve büyüyü inceleyebilir, astroloji ve kabala gibi sembolik sistemlere ilgi gösterebilir ve metafizik, reenkarnasyon, psişik fenomenler ve mistisizm gibi konular üzerine çalışabilirler.

Bu gizli bilgi ve öğretiler, sınırlı bir öğrenci kitlesi arasında aktarılır ve genellikle açıkça paylaşılmaz veya genel olarak kabul görmez. Bunun nedeni, okültistlerin bu bilgileri sadece “aydınlanmış” veya “inisiye edilmiş” kişilere uygun olduğunu düşünmeleri veya bu bilgilerin yanlış ellere geçmesini istememeleridir.

Okültizm, tarihsel olarak felsefe, bilim ve dini öğretilerle de bağlantılı olmuştur. Örneğin, simya, Batı okültizminde önemli bir rol oynamıştır ve fiziksel maddelerin dönüşümüyle ruhsal aydınlanma arasında bir bağlantı olduğu düşünülmüştür. Benzer şekilde, mistisizm ve gnostisizm de okültizmle iç içe geçmiş alanlardır.

Okültizm, hala günümüzde birçok kişi tarafından takip edilen ve ilgi gören bir alandır. Ancak, bilimsel yöntemlerle doğrulanamayan veya nesnel gerçeklikle açıklanamayan bir alandır ve daha çok kişisel inanç ve deneyimlere dayanan bir öğreti sistemidir. Bu nedenle, okültizm, bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirilmemelidir ve kişisel deneyim ve tercihlere bağlı olarak ele alınmalıdır.

İlginizi Çekebilir

Platon

Platon

Platon, antik Yunan filozofu ve düşünürlerinden biridir. Sokrates’in öğrencisi olan Platon, Batı düşüncesine ve felsefesine …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir