Tag Archives: budizm

Şintoizm Nedir ?

Şimtoizm

Şintoizm, Japonya’nın geleneksel dini ve kültürel mirasının temelini oluşturan bir din ve felsefedir. “Shinto” kelimesi Japonca “Shin” (tanrılar veya ruhlar) ve “to” (yol veya öğreti) kelimelerinden türetilmiştir ve “tanrıların yolu” veya “tanrıların öğretisi” anlamına gelir. Şintoizm, Japonya’nın dini pratiğini ve ritüellerini, ulusal kimliğini ve toplumsal düzenini etkilemiştir. İşte Şintoizm hakkında …

Devamı »

Budizm Nedir ?

Budizm

Budizm, Gautama Buddha olarak bilinen Siddhartha Gautama’nın öğretileri temelinde ortaya çıkmış bir dünya dini ve felsefesidir. Siddhartha Gautama, MÖ 6. veya 5. yüzyılda günümüzde Nepal ve Hindistan sınırları içinde yaşamış olan bir bilge ve aydınlanmış kişidir. Budizm, genellikle bir dini inanç sistemi, bir felsefe ve bir yaşam tarzı olarak kabul …

Devamı »

Karma Nedir ve Etkileri Nelerdir?

Her birimiz kendi karmamızı yaratırız. Geçmiş düşüncelerimiz, konuşmamız ve davranışlarımız şu andaki gerçekliğimizi şekillendirdi ve şimdiki eylemlerimiz (ve düşüncelerimiz ve konuşmamız) geleceğimizi etkileyecektir. Budist karma doktrini kaderci değil. Karma, sadece bugünü açıklamanın bir aracı olarak değil, aynı zamanda geleceğimizi etkileyebilecek potansiyel bir güç olarak görülmektedir. İyi Karma Nedir? O halde …

Devamı »