Karma Nedir ve Etkileri Nelerdir?

Her birimiz kendi karmamızı yaratırız. Geçmiş düşüncelerimiz, konuşmamız ve davranışlarımız şu andaki gerçekliğimizi şekillendirdi ve şimdiki eylemlerimiz (ve düşüncelerimiz ve konuşmamız) geleceğimizi etkileyecektir. Budist karma doktrini kaderci değil. Karma, sadece bugünü açıklamanın bir aracı olarak değil, aynı zamanda geleceğimizi etkileyebilecek potansiyel bir güç olarak görülmektedir.

İyi Karma Nedir?
O halde iyi karma, iyi niyetlerden, şefkatten ve şefkatten doğan eylemler anlamına gelir. Tersine, kötü karma açgözlülük, öfke ve aptallığın neden olduğu eylemleri (veya yanlış görüşlerin tutulmasını) belirtir. Bazı Budist incelemeler, kötü karmanın nedenlerini on eylemde böler: öldürme, çalma ve cinsel suistimalin üç fiziksel eylemi; dört sözlü yalan, yasaklama (veya boşta ve sorumsuz konuşma) eylemi, hakaret ve kopyalık; ve açgözlülük, öfke ve aptallığın üç zihinsel eylemi.

Karmik Sebep ve Etki Zinciri
Budizm, sebep-sonuç zincirinin sonsuza dek var olduğunu; bu, önceki yaşamlarda biriken karmanın etkisine neden olur. Bu tür bir karmanın etkisi, hayatımızın derinliklerinde bulunur ve bu yaşamın anı gerçeklikleri ile aktive edildiğinde, yaşamlarımızı kendi isteklerine göre şekillendirir. Bazı karmik etkiler bu yaşamda görülebilirken, diğerleri uykuda kalabilir. “Sabit karma” belirli bir zamanda sabit bir sonuç verir, oysa “sabitlenmemiş karma” nın sonucu ne sabit ne de önceden belirlenmiş bir zamanda görünmeye ayarlanmaz.

Bazen Karma Değiştirilemez
Bazı karma insanlar o kadar ağırdır ki, insanların hayatlarının derinliklerine o kadar derinden gömülmüşlerdir ki kolayca değiştiremez. Örneğin, birinin kasıtlı olarak başka birini son derece mutsuz ettiğini veya hatta o kişinin ölümüne neden olduğunu varsayalım; Suçlu tarafın açık hesap verebilirlikten kaçması veya yargısal prosedürlere göre tutuklanması ve ele alınıp alınmadığı her iki durumda da, bu kişi ağır negatif bir karma oluşturmuştur. Kesin nedensellik yasasına göre, bu olumsuz karma kesinlikle onu ortadan kaldırmak için kişinin sıradan güçlerinin ötesinde karmik acı çekmeye yol açacaktır. Bu tür bir mezar karması genellikle ölüm üzerindeki etkisini uygular ve ölüm anındaki en etkili karma, bir sonraki yaşamda kişinin temel yaşam koşulunu belirleyecektir.

Belirli bir karmanın etkisi, birinin yaşamında enerjisi açığa çıktıktan sonra sönecektir. Bu, çiçek açan veya meyve veren çiçek açan filizlenen ve büyüyen bir bitki tohumuna benzer. İşlevini yerine getirdikten sonra, aynı tohum işlemi asla tekrarlamaz.

Kötü Karma Etkisi
Karma Nedir ve Karma’nın içsel benlik üzerindeki etkileri nelerdir?

Kötü karma, yalnızca ıstırabımız şeklinde “çiçeklendikten” sonra silinebilir. Lotus Sutra öncesi öğretilere göre, sayısız eylemle yaratılan ciddi derecede kötü karmanın etkisi ancak birkaç yaşam boyunca silinebilirdi; ve kişi yalnızca, yaşamdan sonra yaşamda iyi nedenler toplayarak Budalığa ulaşabilirdi. Fakat Lotus Sutra, Budalığa ulaşmak için başlıca nedenin, her bir bireysel yaşama özgü olan Buda doğası olduğunu ve Lotus Sutra’ya olan inancının bu kazanıma giden yolu açtığını öğretir.

Ömür boyu tasarruftan sonra ömür boyu geçmemize gerek yoktur. Lotus Sutra’ya olan özenli inanç pratiğimiz sayesinde, doğuştan gelen Budalığımıza anında dokunabilir ve kendimizi bu yaşamdaki kötü karmanın etkilerinden uzaklaştırabiliriz. Ayrıca, bir bireyin yaşam koşullarının dönüşümü diğerlerinde de benzer bir dönüşüme yol açabilir. Bu süreç dışa doğru dalgalanırken, tüm toplumlarda, tüm insanlıkta ve hatta doğal dünyaya benzer dönüşümler mümkün hale gelir.

Karma Genetik Değişiklikten Değişti?
Genlerimizi değiştirerek, karmamızı değiştirebilir miyiz? Bu da zor bir soru. Belirli bir hastalığın genetik değişim yoluyla üstesinden gelmek mümkün olabilir, bu nedenle teknik olarak sorunumuzu çözebilirsek, Budizm’e göre, karmamızın etkisini değiştirmez. Yaşam koşullarımızı en derin seviyede değiştirmeden, geçmişte yaptığımız sebeplerden kaynaklanan acıları deneyimlemeye mahkumuz.

Budizm’in yaşamın kutsallığına olan saygısını koruyarak, yaşamı değiştirebilecek teknolojilerin uygulanmasında son derece dikkatli davranmalıyız. Genetik terapi belirli sorunlara çözüm sağlayabilirse, bir seçenek olarak düşünülmeli, ancak önce dikkatlice ve ciddi bir şekilde incelenmelidir. Terapinin, tedavi edici olmayan amaçlar için insanların genetik manipülasyonuna yozlaşmasını önlemek için mümkün olan tüm önlemler alınmalıdır.

Genetik “kusurlar” ile ilgili olarak, normalin patolojiden ayrılması kolay değildir. Genetik yolla bulaşan kusurlardan veya ağır hastalıklardan muzdarip olan birçok kişi, yaşamlarını mutlu ve yaşamaya değer buluyor. Yaşam kalitesini tanımlarken, sınırları çizmemeli ve bu sınırların ötesindeki her şeyi yaşanmaz olarak tanımlamamalıyız. Bunun yerine, engelli insanların kendilerini engelli olarak değerlendirmek zorunda olmadıkları ve tüm potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri geniş görüşlü bir toplum oluşturmak için elimizdeki her şeyi yapmalıyız.

Hiç kimse, insanlığın tıp biliminin keşiflerinden büyük ölçüde fayda sağladığı konusunda tartışamaz. Örneğin, modern tıp sayesinde, fetüsler, yakın zamana kadar kesinlikle düşük yapılacağını söylemek için başarıyla geliyorlar. Ayrıca, doğum öncesi testler fetal gelişimin çok erken evrelerini izlememize ve artan sayıda konjenital ve kalıtsal hastalıkları tespit etmemize izin verir.

Ancak baş döndürücü bir hızla yapılan son teknolojik ilerleme, etik soruları gündeme getiriyor. Örneğin, eğer konjenital bir deformasyon tespit edilirse, fetusu terime götürüp taşımayacağına karar genellikle ebeveynlere bırakılır. Doğum öncesi testler için ekipman sağlamak önemlidir, ancak bu gibi durumlarda ebeveynleri destekleyebilecek ve tavsiyelerde bulunabilecek bir sosyal sistem de oluşturmalıyız.

Sağlık Sorunlarının Karmik Nedenleri
Tıp, yaşamın sefaletinin nispeten yüzeysel nedenlerini tedavi eder. Sonuçta, Budizm’in karma olarak tanımladığı alanda, sağlık sorunlarının sebepleri tıp dünyasının çok ötesine geçmektedir. Budizm bu derin ve nihai sebepleri takip eder, böylece güvenli ve mutlu bir gelecek garanti edilebilir.

Başka bir deyişle, tıp bilimi sağlığı sürdürürken, Budizm insanların bu dünyada doğma amaçlarını arar ve böylece mümkün olan en yüksek değerli hayatları sürdürmelerini sağlar.

Lotus Sutra, bu dünyayı “canlıların rahatça keyif aldıkları” bir yer olarak tanımlar. Bu dünyada doğmak ve mümkün olan en son ana kadar her anın tadını çıkarmak – Budizm’i uygulama amacı budur.

Yayıncının Middleway Press’in izniyle yayınlanması.
© 1988, © 2003. www.middlewaypress.org

Kaynak: https://tr.innerself.com/

İlginizi Çekebilir

ASTRAL SEYAHAT NEDİR?

İnsan vücudu, birden fazla beden kılıfının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bedenlerimizden ilki gözle görünen, et …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir