ÇAKRA NEDİR?

Çakralar, omuriliğimiz boyunca sıralanmış olduğu düşünülen 7 temel enerji merkezimizdir. Evrensel yaşam enerjisi olan  ‘Prana’ ve ya ‘Chi’ ‘Nadi’ ismindeki binlerce enerji kanalından akar ve çakralar üzerinde yoğunlaşır. Çakralarımızda dengesizlik olduğunda auramız zayıflar; önce ruhsal, sonra bedensel rahatsızlıklar ortaya çıkar. Çakraları aktive etmek için nefes, yoga, kristal, ses, renk gibi pek çok teknik kullanılır, bunlardan biri de kokudur. Aromaterapi ile bitkilerin çeşitli organlarından elde edilen kokulu özler yardımıyla çakralarımızın dengelenmesini sağlamak mümkündür. Her çakranın kendi  frekansına uygun uçucu yağları vardır. Çakralar ve Aromaterapi yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

ÇAKRA NEDİR?

Sanskritçe çakra kelimesi ‘tekerlek’, ‘çark’, ‘girdap’ anlamına gelir. Bedenimizde bulunan hormon bezlerine tekabül eden çakralar enerjiyi içten dışa, dıştan içe aktaran güç merkezleridir. Her çakra farklı tür enerjinin giriş kapısıdır. Bedeni besleyen bu kapılar tıkandığında belirli organları güçsüz düşürerek çeşitli hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Prana olarak adlandırılan evrensel yaşam enerjisi, çakralar üzerinde dönüştürülerek organizmanın kullanması için çeşitli düzeylere dağıtılır. Bu enerjisel yapılar belirli bir titreşim hızında dairesel şekilde hareket ederek kişinin enerji dolaşımını kontrol eder.

Bir söylem hatası olarak çakraların açık ve ya kapalı olarak ifade edildiğini sıklıkla duyuyorum. Halbuki bir çakranın kapalı olması durumunda ölüm gerçekleşmiş demektir. Her çakranın kendi dönüş hızı vardır ve yavaşlayıp hızlanabilir. Kişisel davranışlar, düşünceler ve duygulara göre enerji merkezlerinin rengi, hızı, ritmi değişebilir. Bilinci ve kişisel gelişimdüzeyi yüksek bireylerin çakraları hızlı, geniş ve parlakken, daha düşük bir bilinç düzeyinde yaşayan bireylerin çakraları yavaş ve renkleri solgundur. Beyaz renkli Prana enerjisi, gökkuşağının yedi rengine denk gelen kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor olmak üzere yedi renkten oluşur.

Bilimsel araştırmalara göre çakra merkezlerinin hem fiziksel hem de psikolojik boyutu vardır. Çakra noktaları ışık ve renk saçarken bilinçaltında bulunan duygu ve tecrübelerimizle de bağlantı halindedir. Çakralara odaklanma ve yoga sisteminde Asana adı verilen duruş teknikleriyle çakra bölgeleri hem psikolojik hem de fiziksel düzeyde canlandırılır.

Tüm canlılar Aura adı verilen enerji alanıyla kaplıdır. Çakralar aura üzerinde yer alır. Sağlam ve güçlü bir aura dışarıdan gelecek negatif enerjilere karşı korunmayı sağlar. Aura, eterik, duygusal, zihinsel ve ruhsal olmak üzere 4 farklı katmandan oluşur. 1939’da Rus Teknisyen Kirlian  “elektrofotoğrafi” adlı fotoğraf tekniğiyle organik objelerin enerji alanının fotoğrafını çektiğini ileri sürmüştür.

 

BEDENİMİZ ÜZERİNDE KAÇ ADET ÇAKRA BULUNUR?

 

Sanskritçe yazılmış metinlerde sayısı binleri bulan çakralar neredeyse bedenin her yerinde enerji aktarımını gerçekleştirir. Çoğu küçük olan bu çakralar önemsizken, ikincil çakra adı verilen yaklaşık 40 adet çakra gövde, boyun, avuç içi ve ayak tabanımızda bulunur. Omurilik üzüerinde bulunan ‘Şuşumna Nadi’ kanalında yedi temel çakra yer alır.  En alt seviyeden başlayarak sırayla inceleyelim.

 

  • MULADHARA/ KÖK ÇAKRA

 

Kuyruk sokumu ile üreme organı arasında yer alır. Toprak elementiyle ilişkilidir. Kemikler, et, cilt, saçlar ve tırnaklar toprak elementinden oluşmaktadır. Burun ve koku duyusuyla bağlantıdadır. Toprak elementinin nitelikleri sabır ve açgözlülük, doğası ise sabitliktir. Toprak elementi hayatta kalma isteğini ortaya çıkarır. Kırmızı rengiyle titreşir. Kök Çakra, Satürn gezegeni ve Kova ile Oğlak burçlarıyla bağlantılıdır. Yantrası dörtgen, temsil ettiği prensip yer çekimidir.

Birey, Kök Çakra aracılığıyla kendi kimliği hakkında daha güçlü ve güvenli hisseder. Ayaklarının yere bastığını duyumsar. Dünyasal enerjiyi üst düzeye aktarır. İnsan gelişiminin birinci basamağıdır. Tıkandığında fiziksel canlılık yok olur, enerjisi düşer, ölüm korkusu ortaya çıkar.

 

  • SVADHİSTHANA / SAKRAL ÇAKRA

 

Cinsel organların yukarısında, pelvis kemiği seviyesinde yer alır. Su elementiyle ilişkilidir. Dil ve tat alma duyusuyla bağlantılıdır. Kan, yağ, idrar, salya, mukus ve lenf.. Su elementinden oluşmaktadır. Su elementinin nitelikleri temizlik ve bağlılık, doğası ise sakinliktir. Su elementi bedende hakim olduğunda iletişim kurma isteği ve huzurla çalışma eylemi ortaya çıkar hayatta kalma isteğini ortaya çıkarır. Svadhisthana Çakra, Jüpiter gezegeni ve Yay ile Balık burçlarıyla bağlantılıdır. Yantrası hilal şeklindedir, temsil ettiği prensip polaritedir. Yaratıcılık, cinsellik, arzu enerjileri turuncu rengiyle titreşir.

Birey Svadhisthana Çakra aracılığıyla kendini değerli görmeyi, yaratıcılığına olan güvenle başkalarına karşı açık ve dostane yaklaşmayı sağlar. Bu çakra sayesinde birey esnek, disiplinli, sorumlu, cömert, doğal ve neşeli, yaratıcı olur. Tıkandığında birey duygularıyla iletişim kurmakta zorlanır, hakkında yapılan yorumlara karşı fazla duyarlı olur, kendini değersiz hisseder, yaratıcılığını ortaya koyamaz.

 

  • MANİPURA / SOLAR PLEKSUS ÇAKRA

 

Göbek deliğinin olduğu yerde yer alır. Ateş elementiyle ilişkilidir. Gözlerle bağlantıdadır. Açlık, susamışlık, uyuşukluk Ateş elementiyle temsil edilir. Ateş elementinin nitelikleri öfke ve saldırganlık, doğası ise sıcaklıktır. Ateş elementi başarılı olma isteği ve ağır çalışma eylemini ortaya çıkarır. Sarı rengiyle titreşir. Manipura Çakra, Mars gezegeni ve Koç ile Akrep burçlarıyla bağlantılıdır. Yantrası üçgen şeklinde, temsil ettiği prensip yanmadır.

Manipura Çakra kendine güven, dinamizm ve egemenliğin merkezidir. Bu düzeydeki insan kişisel güç elde etmek ve tanınmak için uğraşacaktır. Bu merkez aracılığıyla birey kendi toplumsal kimliğini bulacaktır. Dinamizm, canlılık, güç ve irade merkezidir. Tıkandığında kişi sönmüş bir köz gibi canlılığını yitirir, halsiz ve depresyona yatkın, motivasyonu düşük olur.

 

  • ANAHATA / KALP ÇAKRA

 

Gögüs kemiğinin ortasında yer alır. Hava elementiyle ilişkilidir. Deriyle bağlantıdadır. Koşma, avlanma, güç kullanma Hava elementiyle temsil edilir. Hava elementinin niteliği hareket, doğası ise akım yaratmaktır. Hava elementi bedende hakim olduğunda hareket etme ve sürekli bir şeyler yapma eylemi ortaya çıkar. Yeşil rengiyle titreşir. Anahata Çakra, Venüs gezegeni ve Terazi ile Boğa burçlarıyla bağlantılıdır. Yantrası altıgen şeklinde, temsil ettiği prensip dengedir.

Anahata Çakra ile üç alt fiziksel merkez ile üç üst spiritüel merkez birleştirilir. Bu düzeyde olan insan alt enerji merkezlerinin kaygılarını aşmıştır.  Kök çakranın güven dürtüsü, Sakral çakranın istekleri, Solar pleksus çakranın güç tutkusunu geride bırakır. Birey bu düzeye gelince içe döner ve kendini bilmek üzerinde yoğunlaşır. Sevgi, şefkat, uyum, merhamet, empati ile ilgilidir. Kendine güven, dinamizm ve egemenliğin merkezidir. Yaşamı sevgiyle kabullenir, sunduklanırını kabul eder. Olumsuz olaylar yüzünden dengesini kaybetmez. Tıkandığında, soğuk, kayıtsız ve sevgisiz olunur.

 

  • VİŞUDDHA / BOĞAZ ÇAKRA

 

Boyun kökünde yer alır. Eter elementiyle ilişkilidir. Kulaklarla bağlantıdadır. Sevgi, düşmanlık, utangaçlık, korku, tutkulu olma Eter elementiyle temsil edilir. Eter elementinin niteliği benlik, doğası boşluktur. Bu  element bedende hakim olduğunda yalnızlık isteği ve düşünme eylemi ortaya çıkar. Mavi rengiyle titreşir. Vişuddha Çakra, Merkür gezegeni ve İkizler ile Başak burçlarıyla bağlantılıdır. Yantrası daire şeklinde, temsil ettiği prensip titreşimdir.

Vişuddha Çakra dengeli olduğunda birey açık ve rahat konuşur. Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade ederek güçlü bir iletişim kurar. Kendine ve başkalarına karşı dürüst olur. Aktif çalıştığında birey gerekirse ‘hayır’ diyebilir. Uyumsuz çalıştığında zihin-beden iletişimi bozulur. Kişi içine kapanır, duygularını ifade edemez. İfade yeteneği olumsuz yönde kullanılarak ya sürekli konuşma ya da başkalarını kandırma şeklinde ortaya koyulur.

 

  • AGYA / ÜÇÜNCÜ GÖZ ÇAKRA

 

Kaşların arasında yer alır. Bilinç Agya çakra düzeyine eriştiğinde Beş Elementin etkisinden kurtulur. Zihin arınır, bilinç dönüşür, varoluşun ruhsal yönü algılanır. Birey maddi isteklerden arınır. Şefkat, bağışlama, nitelikleri gelişir. Jüpiter gezegeninin etkisi altındadır. Epifiz beziyle bağlantıdadır. Agya Çakra zihinsel güçlerin, entellektüel kapasitenin, hafıza ve iradenin merkezidir. Elementi Manas yani zihinsel enerjidir. Rüyalar ve gözünde canlandırma burada gerçekleşir. İmgeleme ve algılama merkezidir. Aktif çalıştığında zihin uyanıktır, hayal gücü canlıdır. Odaklanma kapasitesi artar, planlar kolaylıkla hayata geçirilir. Tıkandığında birey mantığına aşırılı bağlı, düşünce esnekliğinden yoksundur, riske girmek istemez.

 

  • SAHASSARA / TAÇ ÇAKRA

 

Çakra sisteminin en üst merkezidir. Başın tepe kısmından 6 cm kadar yukarıda yer alır. En yüksek bilinç merkezidir. Rengi açık mor/beyazdır. Sahassara çakra enerjisi insan mükemmelliğinin kaynağıdır. Bu düzey saf bilinç ve ruhsal gerçekliğin bulunduğu yerdir. Kişisel enerji alanıyla evrensel enerji alanı bu düzeyde birleşir. Varoluşun maddi düzeyi aşılır. Aktifleştiğinde diğer enerji merkezlerindeki tıkanıklıklar çözülürerek en yüksek düzeyde titreşmeye başlar.  Kozmik enerjiler aktif şekilde emilir.  Uyumlu çalıştığında zihin sakin, bilinç açık, saf varoluş algılanmış olur. Bireysel ego ile evrensel ego birleşir. Dengesiz olduğunda maneviyat yitirilir, ruh/beden dengesizliği ortaya çıkar. Ölüm korkusu, bolluk ve bereketten ayrı hissetme ve amaçsızlık oluşur. Birey aşırı rasyonel hale gelir.

Kaynak: www.terradogalyasam.com

İlginizi Çekebilir

Karma Nedir ve Etkileri Nelerdir?

Her birimiz kendi karmamızı yaratırız. Geçmiş düşüncelerimiz, konuşmamız ve davranışlarımız şu andaki gerçekliğimizi şekillendirdi ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir