Bahailik
Bahailik

Bahailik

Bahailik, 19. yüzyılda Pers asıllı Bahaullah tarafından kurulan dini bir inanç sistemidir. Bahailik, Bahai dini veya Bahai inancı olarak da adlandırılır. Bu din, dünya barışı, birlik, eşitlik ve insanlık ailesinin birliği temelinde kurulmuş evrensel bir din olarak kabul edilir. İşte Bahailik hakkında detaylı bilgiler:

 1. Köken ve Tarih: Bahailik, 19. yüzyılın ortalarında İranlı bir öğretmen ve filozof olan Mírzá Husayn-‘Alí Núrí, Bahaullah tarafından kurulmuştur. Bahaullah, 1863 yılında kendisini Tanrı’nın son peygamberi olarak açıkladı ve İslam peygamberi Muhammed’in mesajını ve diğer dünya dinlerinin mesajlarını tamamladığını öne sürdü. Bahailik, başlangıçta İran’da ortaya çıktı ve daha sonra dünya genelinde yayıldı.
 2. Temel İnançlar: Bahailik, dünya barışı, eşitlik, adalet ve insan birliği temelinde şekillenir. Bahailer, tüm dinlerin ve peygamberlerin Tanrı’dan geldiğine ve aynı temel mesajı taşıdığına inanırlar. Bahailik, ırk, dil, cinsiyet ve ulusal köken gibi farklılıkları bir kenara bırakarak tüm insanların bir arada barış içinde yaşamasını hedefler.
 3. Bahaullah ve Diğer Peygamberler: Bahailer, Bahaullah’ın tüm insanlık için son peygamber olduğuna inanırlar. Onunla birlikte, önceki dini liderler ve peygamberler arasında İbrahim, Musa, İsa, Muhammed, Zerdüşt ve diğerleri vardır. Bahailer, bu peygamberlerin hepsinin insanlığa Tanrı’nın rehberliğini getirdiğini kabul ederler.
 4. Kitaplar ve Yazılar: Bahailik, Bahaullah ve diğer dini liderlerin eserlerine dayanır. En önemli metinler, Bahaullah’ın “Kitáb-i-Aqdas” adlı kutsal kitabı, “Gleanings from the Writings of Bahaullah” ve “The Hidden Words” gibi diğer eserleridir. Bu yazılar, insanlık için evrensel barış, adalet ve birlik mesajlarını içerir.
 5. Toplumsal ve İnsan Hakları: Bahailik, insan haklarına ve kadınların eşitliğine büyük önem verir. Eğitimin ve bilimin önemini vurgular ve toplumsal ilerlemenin anahtarı olarak görür. Aynı zamanda ırkçılığın ve ayrımcılığın sona erdirilmesini ve dünya çapında bir barışın sağlanmasını savunur.
 6. Yayılım ve Organizasyon: Bahailik, dünya genelinde aktif olarak yayılmaktadır. Merkezi yönetimi olan evrensel bir inanç sistemidir. Uluslararası bir liderlik yapısına ve merkezi yönetim organı olan Evrensel Barış Mahkemesi’ne sahiptir.
 7. Tapınma Yeri ve Ritüeller: Bahai tapınma yerleri “Mabetler” olarak adlandırılır ve evrensel bir karaktere sahiptir. Bahailik’te dini törenler, dualar, ibadetler ve dünya barışını desteklemek için sosyal hizmet projeleri yapmak gibi çeşitli etkinlikler bulunur.

Bahailik, dünya çapında takipçileri olan büyüyen bir din olarak kabul edilir. Bahailer, evrensel kardeşlik ve birliğe dayalı insanlık tarihine olumlu bir katkıda bulunma amacıyla bir araya gelirler. Her yıl 21 Mart, Bahai takvimine göre Bahailik’in başlangıç günü olan “Naw-Ruz” olarak kutlanır.

Bahaullah Kimdir?

Bahaullah, Bahailik’in kurucusu ve en önemli dini lideridir. Asıl adı Mirza Husayn-Ali Nuri olan Bahaullah, 12 Kasım 1817 tarihinde Tahran, İran’da doğmuştur. Bahaullah, Pers asıllı zengin bir aileden gelir ve erken yaşlardan itibaren entelektüel ve ruhani bir kişilik olarak bilinir.

Bahaullah, genç yaşta ilgi çeken bir düşünür ve yazar olarak tanındı. İslam ve diğer dini inançlar üzerine derinlemesine çalışmalar yaptı ve kendi içsel arayışı onu bir dini lider olarak şekillendirdi. Zamanla, İran’da dini reformlar ve toplumsal adalet çağrıları yapmaya başladı.

Bahaullah’ın dini öğretileri ve iddiaları, 1850’lerin ortalarında öne çıkmaya başladı. 1863 yılında, İran’da İslam peygamberi Muhammed’in gelişinin tamamlanmış ve yeni bir dönem başlamış olduğunu iddia ederek kendisini Tanrı’nın son peygamberi ve insanlığın rehberi olarak açıkladı. Bahaullah’ın tebliğleri ve inançları, Müslüman din adamları ve İran hükümeti tarafından tehdit olarak algılandı ve Bahaullah’a karşı şiddetli bir şekilde mücadele edildi.

Bahaullah, sürgüne gönderildiği Bağdat’ta ve sonrasında İstanbul, Edirne ve son olarak Akka (Akko) şehrine sürgün edildiği Osmanlı İmparatorluğu’nda büyük bir kısmını geçirdi. Sürgünde olmasına rağmen, Bahaullah, takipçileri ve diğer din adamlarıyla yoğun bir yazışma ve tebliğ faaliyeti yürüttü. Onun yazdığı kitaplar, döneminde ve sonrasında Bahailik’in temel doktrinlerini ve öğretilerini belirledi.

Bahaullah, 1892 yılında Akka’da 75 yaşında vefat etti. Ölümünden sonra, Bahailik, onun öğretilerine ve liderliğine dayanarak hızla yayıldı. Bugün Bahailik, dünya çapında bir inanç sistemi olarak kabul edilir ve takipçileri tüm kıtalarda ve farklı kültürlerde bulunur.

Bahaullah’ın mesajı, barış, birlik, eşitlik ve insanlık ailesinin birliği üzerine kuruludur. Onun temel mesajları arasında ırkçılığın sona erdirilmesi, kadın haklarına saygı gösterilmesi, dünya barışı ve insanlığın birliği için çalışma vardır. Bahaullah’ın felsefesi, tüm insanların aynı Tanrı’nın çocukları olduğu ve herkesin birbirine sevgi ve hoşgörüyle yaklaşması gerektiği üzerine odaklanır.

Kitáb-i-Aqdas Hakkında

“Kitáb-i-Aqdas” (Arapça: كتاب اقدس) veya “En Kutsal Kitap”, Bahai dini içinde en önemli kutsal metindir. Bahaullah tarafından Bahai inancının temel hukuk kitabı olarak yazılmıştır. Kitabın tam adı “Kitáb-i-Aqdas-i-Mubarak” olup, Türkçe olarak “Mübarek En Kutsal Kitap” veya sadece “En Kutsal Kitap” olarak da anılır.

“Kitáb-i-Aqdas”, Bahaullah’ın 1873 yılında yazdığı bu kutsal kitap, Bahailik’in evrensel ilkelerini ve toplumsal düzenini belirleyen bir dizi yasa ve yönergeleri içerir. Bu metin, tüm insanlık için geçerli olan evrensel ahlaki değerleri, toplumsal ilişkileri ve ibadetlerle ilgili yönergeleri içerir.

Kitabın içeriği, ahlaki, sosyal ve dini konulardaki hükümleri içeren yüzlerce bölümden oluşur. Bazı bölümler evrensel barış, adalet ve birliği destekleyen temel öğretileri vurgularken, diğer bölümler toplumsal düzen, aile, eğitim ve ekonomi gibi konuları ele alır.

Kitabın bazı önemli hükümleri ve öğretileri şunlardır:

 1. Tek Tanrı İnancı: Kitap, insanlığın tek bir Tanrı’ya ibadet etmesi gerektiğini vurgular ve Tanrı’nın birliğini teyit eder.
 2. İnsanlık Ailesinin Birliği: Kitabın temel mesajlarından biri, tüm insanların aynı kökenden geldiği ve bir insanlık ailesi oluşturduğudur. Dolayısıyla tüm insanlar eşit değerlidir ve birbirine sevgi ve hoşgörüyle yaklaşmalıdır.
 3. Toplumsal Adalet ve Eşitlik: Kitab, ırk, dil, cinsiyet ve ulusal köken gibi farklılıkları bir kenara bırakarak toplumsal adaletin ve eşitliğin önemini vurgular.
 4. Toplumsal Düzen ve İnşa Çalışmaları: Kitap, toplumsal düzen ve organize toplulukların oluşturulması için rehberlik sağlar. Bahailik, toplulukların kendi kendine yönetildiği ve yerel sorunların ortaklaşa çözüldüğü bir yapıyı destekler.
 5. Tapınma ve İbadet: Kitap, ibadet ve tapınma şekilleri ile ilgili yönergeler sunar ve bireylerin ve toplulukların düzenli dua ve ibadetlere katılımını önerir.
 6. Evrensel Barış ve Silahsızlanma: Kitabın temel hedeflerinden biri, dünya barışının sağlanması ve tüm milletler arasında silahsızlanmayı teşvik etmektir.

“Kitáb-i-Aqdas”, Bahailik’in temel metinlerinden biridir ve Bahai inanç sisteminin hukuki ve ahlaki temelini oluşturur. Bu kitap, Bahai inancının evrensel mesajını taşır ve tüm Bahailer için kılavuz niteliğindedir. Bahailik, bu kitabın yönergelerine dayanarak bir topluluk olarak bir araya gelir ve dünya çapında barış, adalet ve eşitlik için çalışır.

İlginizi Çekebilir

Platon

Platon

Platon, antik Yunan filozofu ve düşünürlerinden biridir. Sokrates’in öğrencisi olan Platon, Batı düşüncesine ve felsefesine …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir