Felsefeciler
Felsefeciler

Tarihi yön vermiş belli başlı felsefeciler

Tarihi yön vermiş belli başlı felsefeciler

Tarihi yön vermiş belli başlı felsefecilerin bir listesi aşağıda verilmiştir. Bu felsefeciler, düşünce dünyasına önemli katkılarda bulunmuş ve felsefi düşüncenin gelişimine etkileri olmuştur:

 1. Sokrates (MÖ 470-399): Yunan filozof ve bilgeliğin felsefesi olarak bilinen, Platon ve Aristoteles gibi diğer önemli filozofların öğretmeni olan düşünür.
 2. Platon (MÖ 428-348): Antik Yunan filozofu, Sokrates’in öğrencisi. İdealar kuramı, devletin ideal yapısı ve diyaloglarıyla tanınır.
 3. Aristoteles (MÖ 384-322): Antik Yunan filozofu, Platon’un öğrencisi. Mantık, metafizik, etik, siyaset, biyoloji ve fizik alanlarında önemli katkıları olmuştur.
 4. İbn-i Sina (980-1037): Ortaçağ İslam dünyasının ünlü filozofu. “Tıp kitabı” adlı çalışması ile de bilinen Batı dünyasında “Avicenna” olarak da tanınır.
 5. Thomas Aquinas (1225-1274): Ortaçağ Hristiyan filozofu. Hristiyan teoloji ve felsefesinin önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir.
 6. René Descartes (1596-1650): Rasyonalist felsefenin önemli temsilcilerinden Fransız filozof. “Cogito, ergo sum” (Düşünüyorum, öyleyse varım) ifadesi ile tanınır.
 7. John Locke (1632-1704): İngiliz filozofu, empirizmin öncülerinden biri ve liberal düşüncenin önemli savunucularından biri olarak bilinir.
 8. Immanuel Kant (1724-1804): Alman filozof, Batı felsefesinin en etkili figürlerinden biri. “Saf Aklın Eleştirisi” adlı eseri önemli bir yapıtıdır.
 9. Karl Marx (1818-1883): Alman filozof, sosyalist düşüncenin öncülerinden biri ve Marksizmin kurucusudur.
 10. Friedrich Nietzsche (1844-1900): Alman filozof ve edebiyatçı, ahlakın eleştirisine ve “Übermensch” (Üstinsan) kavramına odaklanmıştır.
 11. Jean-Paul Sartre (1905-1980): Fransız filozof, varoluşçuluğun önde gelen temsilcilerinden biri ve “Varoluş özden önce gelir” ilkesinin savunucusu.

Bu listedeki filozoflar, felsefi düşüncenin tarihine ve gelişimine büyük katkılar sağlamış ve düşünce dünyasını derinden etkilemiş önemli düşünürlerdir. Tabii ki, felsefe tarihinde daha pek çok önemli filozof ve düşünür de bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilir

Platon

Platon

Platon, antik Yunan filozofu ve düşünürlerinden biridir. Sokrates’in öğrencisi olan Platon, Batı düşüncesine ve felsefesine …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir