Sihizm
Sihizm

Sihizm

Sihizm, Hinduizm, Budizm ve Jainizm gibi Doğu dini ve felsefi sistemlerden farklı olarak, Batı kökenli bir din olarak kabul edilir. Sihizm, 15. yüzyılda Hindistan’ın Punjab bölgesinde yaşamış olan Guru Nanak tarafından kurulmuştur. Bu nedenle, Sihizm aynı zamanda Guru Nanak’ın öğretilerine dayanan bir dindir.

Sihizm, monoteistik bir inanç sistemidir ve “ikindi namazı” veya “ikindi yaratıcısı” anlamına gelen “Sat Nam” adıyla da bilinir. Sih inancına göre, Tanrı tek ve evrensel bir varlıktır ve insanlığın yaratıcısıdır. Tanrı, Nirankar (biçimsiz) ve Niranjan (tahrip edilemez) olarak nitelendirilir.

Sihizmde, insanlar Tanrı’ya yakınlaşmak için ibadet ve dürüst yaşam biçimiyle uğraşırlar. Guru Nanak ve diğer Sih guruları, rehberlik ve öğretilerle topluluğa liderlik ederler. Onlar, erdemli yaşam, sadakat, adalet, eşitlik ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri vurgularlar.

Sihlerin kutsal kitabı “Guru Granth Sahib” olarak adlandırılır ve Guru Nanak’tan sonraki diğer Sih guru larının öğretilerini içerir. Guru Granth Sahib, Sihler tarafından kutsal bir varlık olarak kabul edilir ve ibadetlerde, törenlerde ve topluluk içindeki önemli olaylarda okunur.

Sihizm, diğer dinlere karşı hoşgörülü bir tavır sergiler ve farklı inançlara sahip insanlar arasında barış ve uyumu teşvik eder. Sih topluluğu, sosyal hizmet, yardım ve cömertlikle tanınır ve Langar adı verilen ücretsiz toplu yemeklerle topluma hizmet ederler.

Sonuç olarak, Sihizm, Guru Nanak tarafından temelleri atılmış bir din olup, monoteistik inanç sistemine sahip, adalet, eşitlik ve sosyal hizmeti önemseyen bir topluluktur. Bu dini inanç, öğretiler ve değerler Sih topluluğu içinde önemli bir rol oynar.

Guru Nanak

Guru Nanak (d. 15 Nisan 1469 – ö. 22 Eylül 1539), Sihizm’in kurucusu ve önemli bir dini liderdir. Hindistan’ın Punjab bölgesinde doğmuş olan Guru Nanak, insanlık için bir ışık ve rehber olarak kabul edilir. Onun öğretileri, Sihizm’in temel prensiplerini oluşturmuş ve Sih topluluğunun kurulmasına öncülük etmiştir.

Guru Nanak, Hindu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çocukluğundan itibaren dini bir ilgi göstermiş ve ileriki yıllarda, Hindistan’ı dolaşarak ve farklı dinlerin kutsal yerlerini ziyaret ederek dini bilgisi ve anlayışı gelişmiştir. Guru Nanak, 30 yaşında bir aydınlanma deneyimine sahip olduktan sonra, bir bilge ve ruhsal lider olarak topluluğa hizmet etmeye karar vermiştir.

Guru Nanak’ın öğretileri arasında şunlar bulunmaktadır:

  1. Bir Tanrı İnancı: Guru Nanak, monoteistik bir inanca sahipti ve Tanrı’nın tek ve evrensel bir varlık olduğuna inanıyordu.
  2. İnsanlık Birliği: Guru Nanak, insanların ırk, cinsiyet, din veya sosyal sınıf farkı gözetmeksizin eşit olduğuna ve birbirlerine saygı göstermeleri gerektiğine inanıyordu.
  3. Dürüst Yaşam: Guru Nanak, dürüstlük, sadakat ve doğruluk gibi erdemli yaşam değerlerine vurgu yapıyordu.
  4. Sosyal Sorumluluk: Guru Nanak, toplumsal adalet, yardımseverlik ve cömertlik gibi değerleri teşvik ediyordu. Sih topluluğu, sosyal hizmet ve toplumsal ihtiyaçlara karşılık verme konusunda örnek bir rol oynamıştır.

Guru Nanak’ın öğretileri, onun hayatı boyunca birçok takipçi kazandı ve onun ölümünden sonra onun öğretilerini devam ettiren dokuz Sih guru daha ortaya çıktı. Onun öğretileri, Sih topluluğunun temel metinlerinden biri olan “Guru Granth Sahib” adlı kutsal kitapta derlenmiştir.

Guru Nanak, Sihler tarafından “Baba Nanak” olarak sevgiyle anılır ve onun öğretileri, Sihizm’in temelini oluşturur ve Sih topluluğunun hayatına ve inançlarına büyük bir etki yapar. Onun hatırası, Sihler için kutsal ve önemli bir ruhsal figür olarak sonsuza kadar yaşamaya devam eder.

Guru Granth Sahib

Guru Granth Sahib, Sihizm’in kutsal kitabı ve rehberidir. Diğer adıyla “Adi Granth,” Guru Granth Sahib, Sihler tarafından Tanrı’nın sözlerini içeren bir canlı varlık olarak kabul edilir. Sihler için Guru Granth Sahib, en yüksek otorite ve rehberlik kaynağıdır. Bu kitap, Guru Nanak ve diğer Sih guru larının öğretilerini içerir ve Sih topluluğunun temel metnidir.

Guru Granth Sahib’in özellikleri:

  1. Orijinal Derleme: Guru Granth Sahib, Sihizm’in kurucusu Guru Nanak’tan sonra yaşamış on bir Sih guru tarafından derlenmiştir. Son olarak onuncu Guru Gobind Singh tarafından tamamlanmıştır. Onun ölümünden sonra Guru Granth Sahib’e Sihizm’in on birinci ve son guru olarak atıfta bulunulmuştur.
  2. Öğretiler ve Şiirler: Guru Granth Sahib, Guru Nanak ve diğer Sih guru larının şiirleri, dua ve öğretilerini içerir. Bu kitap, Sih topluluğunun inançlarını ve yaşam tarzını yönlendiren temel metindir.
  3. Shabad Kirtan: Guru Granth Sahib, “shabad kirtan” adı verilen dini müziğin icra edildiği bir kitaptır. Sihler, Guru Granth Sahib’den seçilen bölümleri okuyarak veya müzikle söyleyerek Tanrı’ya ibadet ederler.
  4. Eşitlik ve Birlik: Guru Granth Sahib, insanlar arasında eşitlik ve birlik vurgusu yapar. Bu kitap, farklı dini ve toplumsal arka planlara sahip olanların, Tanrı’nın gözünde eşit olduğuna inanır.
  5. Kutsal Mekan: Guru Granth Sahib, Sih ibadet mekanlarında (Gurdwara) özel bir bölümde yüceltilir. Sihler, bu kitabı derin bir saygı ve sevgiyle ele alırlar ve ona “Guru Sahib” veya “Sri Guru Granth Sahib Ji” gibi saygı ifadeleriyle hitap ederler.

Guru Granth Sahib, Sihizm’in temel öğretilerini, insanlığın birleşikliğini ve Tanrı’ya olan bağlılığı ifade eden bir kutsal kitaptır. Sih topluluğu, Guru Granth Sahib’i yaşayan bir varlık olarak kabul eder ve onun öğretilerine uygun bir şekilde yaşamayı önemser. Bu nedenle, bu kitap, Sihizm için özel ve kutsal bir öneme sahiptir.

İlginizi Çekebilir

Platon

Platon

Platon, antik Yunan filozofu ve düşünürlerinden biridir. Sokrates’in öğrencisi olan Platon, Batı düşüncesine ve felsefesine …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir