Reiki

Reiki, Japonya’da 19. yüzyılın sonlarında köken alan bir enerji iyileştirme yöntemidir. “Reiki” (霊気) kelimesi, iki Japonca karakterden oluşur: “Rei” (霊) evrensel veya ruhsal anlamına gelir ve “Ki” (気) yaşam gücü enerjisi veya hayati enerji anlamına gelir. Reiki, genellikle “ruhsal rehberli yaşam gücü enerjisi” olarak çevrilir.

Reiki uygulaması, Japon ruhsal öğretmen Mikao Usui tarafından geliştirildi. Usui, iyileşmeyi, dengeyi ve ruhsal büyümeyi teşvik etmek için bir yol arıyordu. Geleneksel öğretilere göre, Usui, Kurama Dağı’nda bir meditasyon ve oruç döneminde Reiki’yi yapma bilgisini ve yeteneğini aldı.

Reiki’nin temel prensibi, uygulayıcının elleri aracılığıyla evrensel yaşam gücü enerjisini alıcıya yönlendirmesidir. Bu, iyileşmeyi teşvik etmeyi ve dengeyi geri kazandırmayı amaçlar. İnanılan o ki, bu enerji uygulayıcının elleri aracılığıyla akar ve daha yüksek bir zeka tarafından yönlendirilir ve alıcının bedeninde en çok ihtiyaç duyulan yere ulaşır. Reiki, dokunma gerektirmeyen yumuşak ve invazif olmayan bir iyileştirme tekniğidir ve kişi kendisine veya başkalarına uygulayabilir.

Reiki seansı sırasında, alıcı genellikle rahat bir şekilde oturur veya uzanırken, Reiki uygulayıcısı ellerini veya ellerini vücudun belirli bölgelerine veya çakralarına yerleştirir. Reiki enerjisi daha sonra uygulayıcının elleri aracılığıyla akar, rahatlamayı teşvik eder, stresi azaltır ve vücudun doğal iyileşme yeteneğini destekler.

Reiki’nin bazı faydaları şunları içerebilir:

 1. Stres Azaltma: Reiki rahatlamayı teşvik eder ve stresi azaltmaya yardımcı olur, bu da genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yapabilir.
 2. Ağrı Giderme: Birçok insan Reiki seanslarından sonra ağrı ve rahatsızlığın azaldığını bildirir.
 3. Duygusal İyileşme: Reiki, duygusal engellerin serbest bırakılmasına ve duygusal iyileşmeyi teşvik etmeye yardımcı olabilir.
 4. Enerji Akışını Artırma: Reiki, bedendeki enerji akışını dengelediğine inanılır ve fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığı destekler.
 5. Tamamlayıcı Tedavi: Reiki, geleneksel tıbbi tedaviler ve diğer holistik iyileştirme uygulamalarıyla birlikte kullanılabilir.

Reiki, güvenli ve yumuşak bir yöntem olarak kabul edilir ve diğer tıbbi veya terapötik tekniklerle birlikte kullanılabilir. Ancak, Reiki tıbbi tedavinin yerine geçmez. Özel sağlık endişeleriniz varsa, nitelikli bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Reiki aynı zamanda farklı seviyelerde veya derecelerde öğretilir, genellikle Birinci Derece, İkinci Derece ve Usta/Öğretmen Derecesi olarak adlandırılır. Her seviye, uygulayıcının Reiki enerjisini etkili bir şekilde kanalize etme yeteneğini artırmak için rehberlik ve uyumlamalar içerir. Birçok insan ayrıca Reiki’yi kişisel gelişim ve ruhsal büyüme için değerli bir araç olarak bulmaktadır.

Reikinin Tarihçesi

Reiki’nin tarihi, 19. yüzyılın sonlarına Japonya’da dayanır ve kurucusu olan Mikao Usui ile sıkı bir ilişkilidir. Reiki’nin kökenleri hem tarih hem de mitoloji ile dolu olmasına rağmen, işte gelişiminin genel bir özeti:

1. Mikao Usui (1865-1926): Mikao Usui, 19. ve 20. yüzyılın başlarında yaşamış Japon bir ruhsal arayıcı ve eğitimcidir. 15 Ağustos 1865 tarihinde Japonya’nın Gifu eyaletindeki Taniai köyünde doğmuştur.

2. Usui’nin Aydınlanma Arayışı: Usui, ruhsal anlayışa yönelik bir arayışa girişmiş ve iyileşme, kişisel gelişim ve yaşam enerjisinin doğasıyla ilgili soruların cevaplarını aramıştır. Onun farklı din ve ruhsal öğretileri, Budizm, Şintoizm, Taoizm ve Hristiyanlık gibi, incelediği düşünülmektedir.

3. Kurama Dağı Deneyimi: Geleneksel Reiki hikayesine göre, 1920’lerin başlarında Usui, Kyoto, Japonya yakınlarındaki kutsal bir dağ olan Kurama Dağı’nda 21 gün boyunca meditasyon ve oruç tutma sürecine girmiştir. Bu yoğun ruhsal pratiğin sırasında Usui, derin bir ruhsal uyanış yaşamış ve daha sonra “Reiki Ryoho” olarak adlandırdığı şeyi aldığını ifade etmiştir, bu da “Reiki İyileştirme Yöntemi” olarak çevrilebilir.

4. Reiki Uyumlaması ve Yeteneği: Kurama Dağı deneyimi sırasında Usui, elleri aracılığıyla iyileştirici enerjiyi kanalize etme yeteneği kazandığını iddia etmiştir. Bu yetenek, başkalarına iyileştirme sağlamasına ve ruhsal rehberlik sunmasına olanak tanımıştır.

5. Öğretiler ve Öğrenciler: Dönüşüm yaşadıktan sonra, Usui bilgisini paylaşmaya başlamış ve Reiki’nin prensiplerini ve uygulamasını diğerlerine öğretmiştir. Usui Reiki Ryoho Gakkai adlı bir organizasyon kurarak Reiki iyileştirmeyi teşvik etmek ve öğretmek amacıyla öğrenciler yetiştirmiştir.

6. Reiki’nin Yayılması: Usui’nin öğretileri ve Reiki uygulaması zamanla Japonya’da popülerlik kazanmıştır. Chujiro Hayashi de dahil olmak üzere birçok öğrenciye eğitim ve uyumlamalar sağlamıştır ve Hayashi daha sonra önde gelen bir Reiki uygulayıcısı ve öğretmeni olmuştur.

7. Hayashi ve Takata: Chujiro Hayashi, Reiki tekniklerini geliştirmeye devam etmiş ve Reiki’yi Hawayo Takata adlı bir kadına öğretmiştir. Takata, Hawaii kökenli Japon-Amerikan bir kadındı ve 1930’lu yıllarda Reiki’yi Batı’ya taşıyarak uluslararası düzeyde Reiki’nin yayılmasına önemli katkıda bulunmuştur.

8. Batı’da Reiki: Hawayo Takata, Amerika Birleşik Devletleri’nde 22 Reiki Ustasını uyumlayarak Batı Reiki uygulayıcılarının soyunu başlatmıştır. Bu usta öğretmenler diğerlerine eğitim vermeye devam etmiş ve Reiki’nin dünya çapında yaygınlaşmasına yol açmıştır.

Zamanla, Reiki farklı soy veya stillere dallanmış ve farklı yaklaşımlarla pratik edilmeye başlamıştır, ancak iyileştirme enerjisinin kanalize edilmesi, denge sağlanması ve ruhsal büyümeyi kolaylaştırma temel prensipleri, tüm Reiki geleneğinde tutarlı bir şekilde kalır.

Reiki’nin tarihi, özellikle gelişiminin erken aşamaları, tarihi gerçeklerin ve sözlü geleneklerin bir karışımını içerir ve bazı ayrıntılar yorum veya değişikliğe uğrayabilir. Bununla birlikte, Reiki halen yaygın olarak benimsenen ve saygı duyulan bir enerji iyileştirme biçimi olup, fiziksel, duygusal ve ruhsal refah arayan kişiler tarafından kabul görmüştür.

Reiki’nin Seviyeleri

1. Birinci Derece (Reiki Seviye 1):

 • Birinci Derece, Reiki’nin giriş seviyesidir ve öğrenciler, Reiki’nin temel prensiplerini öğrenerek uygulamaya başlarlar.
 • Öğrenciler, Reiki Ustası tarafından ilk uyumlamayı alır ve bu sayede enerji kanalları açılır ve hizalanır, böylece Reiki enerjisini kanalize edebilirler.
 • Bu seviyede, öğrenciler öncelikle kendi iyileşmelerine odaklanır ve sınırlı bir kapasiteyle başkalarına Reiki uygulayabilirler. Kendi kendine tedavi için el pozisyonlarını ve başkalarına temel Reiki tedavisi yapmayı öğrenirler.
 • Birinci Derece Reiki, fiziksel iyileşme, rahatlama ve uygulayıcının enerjiye duyarlılığının geliştirilmesine odaklanır.

2. İkinci Derece (Reiki Seviye 2):

 • İkinci Derece, Reiki bilgisini ve yeteneklerini daha da derinleştiren orta seviye bir aşamadır.
 • Öğrenciler ikinci uyumlamayı alır, bu da Reiki enerjisini güçlendirir ve saflaştırır.
 • Bu seviyede, uygulayıcılar, Reiki enerjisini artıran ve odaklayan semboller öğrenir ve alırlar. Bu semboller, Reiki enerjisini zamanda ve mekânda göndermek, zihinsel/duygusal iyileştirme yapmak ve uzaktan iyileştirme sağlamak için kullanılabilir.
 • İkinci Derece Reiki, zihinsel ve duygusal iyileşmeye odaklanır ve uygulayıcının Reiki enerjisini fiziksel yakınlığın ötesine gönderme yeteneğini artırır.

3. Usta/Öğretmen Derecesi (Reiki Usta/Öğretmen Seviyesi):

 • Usta/Öğretmen Derecesi, Reiki eğitimindeki en üst seviye olup, pratiklerini derinleştirmek ve Reiki Ustası veya Öğretmen olmak isteyenler içindir.
 • Öğrenciler üçüncü uyumlamayı alır, bu da Reiki enerjisi ve sembolleriyle olan bağlarını daha da güçlendirir.
 • Bu seviyede, uygulayıcılar ek ileri teknikler öğrenir ve Reiki Ustası sembolünü alırlar, bu sembol sayesinde başkalarını Reiki’ye uyumlayabilir ve Reiki dersleri verebilirler.
 • Bir Reiki Ustası/Öğretmen olmak, sürekli kişisel gelişime ve Reiki’yi başkalarına öğretme ve paylaşma konusunda istekli olmayı gerektirir.

Reiki eğitiminin yapısı ve içeriği, farklı Reiki soy hatları ve öğretmenler arasında değişebilir. Bazı soy hatları, Usta/Öğretmen Derecesi’nin ötesinde ek seviyeler içerebilirken, diğerleri her seviyede öğretilen spesifik teknikler ve sembollerde farklılıklar gösterebilir.

Reiki eğitimi genellikle bir atölye formatında gerçekleştirilir, öğrenciler burada eğitim alır, uyumlamalar alır ve uygulama zamanı geçirir. Öğrenciler, her seviyeden sonra Reiki’yi düzenli olarak uygulamaya teşvik edilir, böylece Reiki’nin iyileştirici potansiyelinin anlayışını ve deneyimini derinleştirebilirler.

Reiki sembolleri

Reiki sembolleri, Reiki pratiğinde kullanılan kutsal ve güçlü araçlardır. Bu semboller, Reiki enerjisini artıran ve odaklayan enerji anahtarları olarak kabul edilir ve uygulayıcıların iyileştirici enerjinin belirli yönlerine erişmelerine ve çeşitli amaçlar için kullanmalarına olanak tanır. Bu semboller genellikle İkinci Derece (Reiki Seviye 2) sırasında öğretilir ve Reiki topluluğu içinde gizli tutulur.

Usui Reiki sisteminde üç ana Reiki sembolü bulunmaktadır ve her sembolün kendine özgü bir amacı ve anlamı vardır:

 1. Cho Ku Rei (Okunuşu: cho-ku-rey): Cho Ku Rei genellikle “Güç Sembolü” olarak adlandırılır. Temel işlevi Reiki enerjisini artırmak ve odaklamaktır. Bir Reiki seansının başlangıcında iyileştirici enerjiyi güçlendirmek için kullanılır ve belirli bir bölge üzerinde yerel olarak iyileşme için çizilebilir veya görselleştirilebilir.
 2. Sei Hei Ki (Okunuşu: say-hey-key): Sei Hei Ki, “Zihinsel/Duygusal Sembol” olarak bilinir. Bu sembol özellikle duygusal ve zihinsel dengesizliklerle çalışmak için kullanılır. Genellikle stres, kaygı, duygusal travma ve bağımlılıklarla ilgili sorunları ele almak için kullanılır.
 3. Hon Sha Ze Sho Nen (Okunuşu: hon-sha-zee-show-nen): Hon Sha Ze Sho Nen genellikle “Uzaklık Sembolü” olarak adlandırılır. Adından da anlaşılacağı gibi, zaman ve mekânda Reiki enerjisi göndermek için kullanılır ve uygulayıcıların fiziksel olarak mevcut olmayan bireyler için uzaktan iyileştirme seansları gerçekleştirmelerini sağlar.

Üç ana sembolün yanı sıra, bazı Reiki soy hatları ek semboller veya varyasyonlar da öğretebilir. Bu, belirli soy hattına ve Reiki Ustasının öğretilerine bağlı olarak değişebilir.

Reiki sembollerinin gerçek gücü, sadece fiziksel temsillerinde değil, aynı zamanda Reiki uygulayıcısının niyetinde ve odaklanmasında yatar. Semboller çizildiğinde veya görselleştirildiğinde, uygulayıcılar sembolün enerjisi ve amacıyla bağlantı kurarlar, böylece Reiki enerjisi daha yoğun ve spesifik olarak akar.

Reiki sembolleri, Reiki iyileştirmedeki önemli bir rol oynamasına rağmen, onlarla ilgili geleneksel gizliliği saygı göstermek ve uygulamayı doğru şekilde yapmak önemlidir. Reiki sembolleri kutsal araçlardır ve etkinlikleri uygun eğitim, uygulama ve Reiki prensiplerine bağlılıkla artar.

Reiki Ustası olmanın yolları

1. Reiki Seviye 1 ile Başlayın: İlk adım olarak Reiki Seviye 1 (Birinci Derece) kursunu almalısınız. Bu kurs boyunca Reiki’nin temel prensiplerini öğrenecek, ilk uyumlamayı alacak ve kendinize ve başkalarına basit Reiki teknikleri uygulamaya başlayacaksınız.

2. Reiki Seviye 2’ye İlerleyin: Reiki Seviye 1 ile deneyim kazandıktan ve uygulamanızı derinleştirmek istediğinizde, Reiki Seviye 2 (İkinci Derece) kursunu alabilirsiniz. Bu seviyede, Reiki sembollerini öğrenecek, ikinci uyumlamayı alacak ve uzaktan iyileştirme yapma yeteneğini kazanacaksınız.

3. Uygulama ve Deneyim: Reiki yolculuğunuzun her aşamasında düzenli uygulama çok önemlidir. Reiki enerjisiyle kendinize ve başkalarına düzenli olarak çalışarak güven ve deneyim kazanacaksınız. Reiki ile çalışmaya devam ettikçe enerji farkındalığınız ve iyileştirme yeteneklerinizde değişiklikler fark edebilirsiniz.

4. Bir Reiki Usta/Öğretmen Bulun: Reiki Usta seviyesine ilerlemek için size uygun ve öğretileri değerlerinizle uyumlu bir Reiki Usta/Öğretmen bulmanız gerekecektir. Bir Reiki Usta sizi bu süreçte rehberlik edecek ve gerekli uyumlamaları ve eğitimi sağlayacaktır.

5. Reiki Usta Seviyesi Eğitimi: Reiki Usta Seviyesi kursu, Reiki eğitiminin en üst seviyesidir. Bu seviyede üçüncü uyumlamayı alacak ve ileri Reiki tekniklerini, Usta sembolünü öğreneceksiniz. Eğitim aynı zamanda diğerlerini Reiki’ye uyumlamak ve Reiki dersleri vermeyi öğrenmeyi de içerecektir.

6. Kişisel Gelişime Odaklanın: Bir Reiki Ustası olmak sadece teknikleri öğrenmekle sınırlı değildir; aynı zamanda kişisel gelişim ve ruhsal olgunlaşma ile ilgilidir. Farkındalıklı ve şefkat dolu bir yaşam tarzını benimseyin ve kendi iyileşme yolculuğunuza devam edin.

7. Reiki’yi Öğretin ve Paylaşın: Bir Reiki Ustası olarak, diğerlerine Reiki öğretme ve paylaşma yeteneğine sahip olacaksınız. Eğer içsel bir çağrı hissederseniz, Reiki dersleri ve uyumlamaları düzenleyerek yeni uygulayıcıları Reiki ile tanıştırabilirsiniz.

8. İlkeleri ve Değerleri Saygıyla Korumak: Reiki’nin geleneksel değerlerine ve prensiplerine saygı göstermeyi unutmayın. Eğitim ve sembollerin bütünlüğünü koruyun ve Reiki’ye saygı ve saygınlıkla yaklaşın.

Bir Reiki Ustası olma yolculuğu herkes için farklıdır. Seviyeleri ilerlemek ve gerekli beceri ve anlayışı geliştirmek için aylar veya hatta yıllar sürebilir. Sürecin kendi hızında gelişmesine izin verin ve Reiki’nin hayatınıza getirebileceği derin ve dönüştürücü deneyimin tadını çıkarın.

 

 

İlginizi Çekebilir

Sokrates

Sokrates

Sokrates, antik Yunan felsefesinin en önemli ve etkili figürlerinden biridir. MÖ 470 veya 469’da Atina’da …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir